• Specialpædagogik for døve

 • OM DEAFCARE

  Vi møder vores klienter som unikke ligestillede individer, der har krav på, at der i professionelle kredse tages bestik af deres hørehandicap og følgerne deraf. Dette indebærer et helhedssyn på klienterne.
  Vi møder klienter med høretab i vores arbejde, som er vokset op med svigt samt sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Dette har betydning for den forståelsesramme, som vi møder klienterne med.
  Alle mennesker har ret til at blive forstået på deres præmisser og alle har ret til muligheder for udvikling. Alle individer har brug for at blive forstået, hørt og anerkendt i relationer, hvilket er individets præmis for at kunne fungere socialt og udvikles.

 • Den sproglige udfordring

  Tegnsprog og det danske sprog har forskellig sproglig opbygning og kan ikke sammenlignes. Tegnsprog har ikke et skriftsprog og det kan for nogle døve være vanskeligt, at formulere sig på dansk skriftsprog, som er anderledes end deres modersmål.

 • Personlig udvikling

  Serviceloven
  § 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 • Forberedelse til en uddannelse

  Vi lærer klienten at få en døgnrytme, hvor man skal op og afsted hver dag.
  Der bliver gennemført en VUC test af klientens faglige niveau
  Vi laver en VUC uddannelsesplan for et uddannelsesforløb.
  Vi støtter klienten og sikrer at personen får gennemført 9 eller 10 kl. niveau med specialpædagogisk tolkning.

 • Arbejdsrelation

  Vi hjælper med at udarbejde et CV og forventer at klienten er aktiv jobsøgende, ellers hjælper vi dermed. Vi forventer, at klienten kan transportere sig til arbejdspladsen.
  Vi kan være på arbejdspladsen og støtte med ekstra indsats i en opstartsfase.

Scroll to Top